Terug naar boven

Amours, trop vous doi cherir

Jehanot de l'Escurel (vroeg 14e eeuw)