Terug naar boven

Koraalbewerking voor orgel BWV.659, "Nun komm' der Heiden Heiland"

Chorale setting for organ BWV.659, "Nun komm' der Heiden Heiland"

Choralbearbeitung für Orgel BWV.659, "Nun komm' der Heiden Heiland"

Choral pour orgue BWV.659, "Nun komm' der Heiden Heiland"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer