Terug naar boven

Preludium en fuga voor orgel BWV.543 in a kl.t.

Prelude and fugue for organ BWV.543 in a minor

Präludium und Fuge für Orgel BWV.543 in a-Moll

Prélude et fugue pour orgue BWV.543 en la mineur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer