Terug naar boven

Variaties voor klavecimbel BWV.988, "Goldberg variaties"

Variations for harpsichord BWV.988, "Goldberg Variations"

Variationen für Cembalo BWV.988, "Goldberg-Variationen"

Variations pour clavecin BWV.988, "Variations Goldberg"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toelichting

Het verhaal wil dat Bach de zogenaamde Goldberg-variaties geschreven zou hebben voor graaf Hermann Carl von Keyserlingk. Deze Russische ambassadeur leed aan slapeloosheid. En het enige dat de diplomaat tijdens de nachtelijke uren kon ontspannen was het spel van zijn klavecinist Johann Gottlieb Goldberg. Bach zou de Goldberg-variaties dan ook voor dit doel geschreven hebben op verzoek van zijnmeer

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer