Terug naar boven

Ave generosa

Ave generosa

Ave generosa

Ave generosa

Hildegard von Bingen (1098-1179)

Toelichting

In dit Marialied horen wij één van de vroegst bekende vrouwelijke componisten met een prachtige demonstratie van haar kunsten. De hymne bejubelt het feit dat de maagd Maria Jezus, de ‘God op aarde’, heeft ontvangen, in zich heeft gedragen en ter wereld heeft gebracht. Hildegard schreef zowel tekst als muziek van dit intieme lied, en we horen de kenmerken van haar stijl. Vergeleken met hetmeer

Componist:Hildegard von Bingen

Geen andere vrouw in de Middeleeuwen is zo invloedrijk en veelzijdig geweest als Hildegard van Bingen (1098-1179), abdis van een klooster bij Bingen aan de Rijn in Duitsland. In een patriarchale mannenmaatschappij is het wel uitzonderlijk te noemen dat pausen, keizers, koningen, aartsbisschoppen en abten Hildegard om raad vroegen, waarbij ze vaak geen blad voor de mond nam. Hildegard was theologe,meer