Terug naar boven

Sonatine voor fluit en piano, 1943

Sonatina for flute and piano, 1943

Sonatine für Flöte und Klavier, 1943

Sonatine pour flûte et piano, 1943

Henri Dutilleux (1916-2013)