Terug naar boven

Wals voor orkest, op.340, "Freuet euch des Lebens"

Waltz for orchestra, op.340, "Freuet euch des Lebens"

Walzer für Orchester, op.340, "Freuet euch des Lebens"

Valse pour orchestre, op.340, "Freuet euch des Lebens"

Johann Strauß (jr.) (1825-1899)