Terug naar boven

Cantate voor sopraan, blokfluiten [2] en b.c., "Filli tu sai s'io t'amo"

Cantata for soprano, recorders [2] and b.c., "Filli tu sai s'io t'amo"

Kantate für Sopran, Blockflöten [2] und B.c., "Filli tu sai s'io t'amo"

Cantate pour soprano, flûtes à bec [2] et b.c., "Filli tu sai s'io t'amo"

Alessandro Scarlatti (1660-1725)