Terug naar boven

Suite voor orgel in huitième ton

Suite for organ in huitième ton

Suite für Orgel in huitième ton

Suite pour orgue en huitième ton

Nicolas Antoine Lebègue (1631-1702)

Componist:Nicolas Antoine Lebègue

Nicolas Lebègue (1631-1702) werd geboren in Laon (Frankrijk) en kreeg waarschijnlijk orgelles van zijn oom, die meesterbespeler van het instrument werd genoemd. In 1661 werd hij betaald voor een muzikale bijdrage in de kathedraal van Troyes. Hij was toen een beroemd organist uit Parijs, maar het is onduidelijk of en in welke kerk hij een vaste post bekleedde. Vanaf 1664 tot aan zijn dood was hijmeer