Terug naar boven

Koraalbewerking voor orgel, "Schmücke dich, o liebe Seele"

Chorale setting for organ, "Schmücke dich, o liebe Seele"

Choralbearbeitung für Orgel, "Schmücke dich, o liebe Seele"

Choral pour orgue, "Schmücke dich, o liebe Seele"

Gustav Merkel (1827-1885)