Terug naar boven

Gaillarde voor luit P.31 in g kl.t., "On Walsingham"

Galliard for lute P.31 in g minor, "On Walsingham"

Gaillarde für Laute P.31 in g-Moll, "On Walsingham"

Gaillarde pour luth P.31 dans sol mineur, "On Walsingham"

John Dowland (1563-1626)