Terug naar boven

Cantate voor alt, koor en orkest BWV.169, "Gott soll allein mein Herze haben" ; Sinfonia

Cantata for contralto, choir and orchestra BWV.169, "Gott soll allein mein Herze haben" ; Sinfonia

Kantate für Alt, Chor und Orchester BWV.169, "Gott soll allein mein Herze haben" ; Sinfonia

Cantate pour alto, choeur et orchestre BWV.169, "Gott soll allein mein Herze haben" ; Sinfonia

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer