Terug naar boven

Suite voor saxofoon, altviool en orkest, "Jazz suite"

Suite for saxophone, viola and orchestra, "Suite for Jazz Orchestra No. 1"

Suite für Saxophon, Bratsche und Orchester, "Suite for Jazz Orchestra No. 1"

Suite pour saxophone, alto et orchestre, "Suite pour orchestre de jazz nº 1"

Igor Raykhelson (1961-)