Terug naar boven

Fuga voor orgel in cis kl.t., 1917

Fugue for organ in c sharp minor, 1917

Fuge für Orgel in cis-Moll, 1917

Fugue pour orgue en do dièse mineur, 1917

Arthur Honegger (1892-1955)

Componist:Arthur Honegger

Arthur Honegger maakte deel uit van Les Six: een door Jean Cocteau opgerichte clubje, waarvan de afzonderlijke leden (waarvan Honegger, Milhaud en Poulenc de belangrijkste waren) overigens maar weinig met elkaar gemeen hadden. Eén van Honeggers bekendste werken is het modern-mechanische Pacific 231, waarin de dynamiek van een op gang komende locomotief wordt uitgebeeld. Meer persoonlijk geëngageerdmeer