Terug naar boven

Adagio voor orgel, op.35 in E gr.t.

Adagio for organ, op.35 in E major

Adagio für Orgel, op.35 in E-Dur

Adagio pour orgue, op.35 en mi majeur

Gustav Merkel (1827-1885)