Terug naar boven

Cum complerentur dies Pentecostes

Cum complerentur dies Pentecostes

Cum complerentur dies Pentecostes

Cum complerentur dies Pentecostes

Augustin Pfleger (1645-1686)