Terug naar boven

Allemande voor toetsinstrument BWV.837 in g kl.t.

Allemande for keyboard instrument BWV.837 in g minor

Allemande für Klavier BWV.837 in g-Moll

Allemande pour instrument à clavier BWV.837 en sol mineur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer