Terug naar boven

Adagio voor klavecimbel BWV.968 in G gr.t. (Arr.)

Adagio for harpsichord BWV.968 in G major (Arr.)

Adagio für Cembalo BWV.968 in G-Dur (Arr.)

Adagio pour clavecin BWV.968 en sol majeur (Arr.)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer