Terug naar boven

Wolken zweven omhoog, mijn hartelief

Leo Zeitlin (1884-1930)