Terug naar boven

Wat betekent 'het maximaal aantal aanvragen is bereikt'?


Aan het aantal objecten dat kan worden geleend is een limiet gesteld. Wanneer u dat aantal hebt bereikt, dan is het niet mogelijk om meer  titels bij Muziekweb aan te vragen.
Objecten die door ons naar de bibliotheek zijn gestuurd, de door u gereserveerde objecten en de titels die door de bibliotheek naar ons zijn teruggezonden tellen mee. U kunt met uw bibliotheek contact opnemen wanneer u vaak tegen dit probleem aanloopt. Wanneer het terugzenden meer dan veertien dagen duurt, neem dan even contact op met de bibliotheek of met Muziekweb.