Terug naar boven

Informatie Muziekweb speler


Muziekweb, de site van de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR), biedt steeds meer muziekfragmenten ter beluistering aan. Met de speciaal door de CDR ontwikkelde Speler is het nu ook mogelijk deze fragmenten geïntegreerd streaming te laten beluisteren op uw eigen website.

U kunt er op de volgende manier voor zorgen dat u gebruik kunt maken van de CDR Speler:

 

 1. De CDR heeft een (kort) contract opgesteld voor het gebruik van de CDR Speler. Deze is op aanvraag verkrijgbaar. Het contract bevat de volgende afspraken:
  1. Het gebruik van de CDR Speler is gratis
  2. Uw organisatie is verantwoordelijk voor het vragen van toestemming aan de rechthebbenden (voor zover nodig)
  3. U kijkt samen met ons naar mogelijkheden om op uw website aandacht te besteden aan profilering en bekendmaking van de (niet-commerciële) diensten van de CDR.
 2. Nadat dit contract is getekend door iemand die bevoegd is uw organisatie te vertegenwoordigen, stuurt u het contract naar:
  Centrale Discotheek Rotterdam
  T.a.v. Margreet Teunissen
  Hoogstraat 110
  3011 PV ROTTERDAM

 

Na ontvangst van het contract sturen we u een e-mail met de bevestiging dat u de CDR Speler mag gebruiken.

Techniek

Alle audio fragmenten hebben een maximale duur van 29,9 seconden. De fragmenten zijn opgenomen in 22500 Hz jointstereo 64kBit mp3 formaat.

De CDR Speler maakt gebruik van de Wowza Media Server. Om de fragmenten te kunnen afspelen wordt versie 10.0.0.0 van de flash player aanbevolen (minimaal 10.0.0.0).

Na onze goedkeuring kunt u als volgt gebruik maken van de fragmenten:

Om een specifieke track af te spelen is een CDR catalogusnummer, gevolgd door het tracknummer nodig. Deze zijn op te zoeken via http://www.muziekweb.nl.
 

Voorbeeld
Om track 1 van het album Ray of Light van Madonna af te spelen zoekt u het betreffende album op via www.muziekweb.nl. (zie http://www.muziekweb.nl/Link/JK90000). Het album heeft als CDR catalogusnummer JK90000 (te vinden naast de afbeelding van de hoes). Om de eerste track te kunnen afspelen kunt u de volgende html code in de pagina opnemen:

 

 <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"
  codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,22,0"
  width="250" height="85" id="mwplayer1" align="middle">
  <param name="allowScriptAccess" value="always" />
  <param name="movie" value="http://www.muziekweb.nl/audio/mwplayer.swf" />
  <param name="quality" value="high" />
  <param name="wmode" value="transparent" />
  <param name="FlashVars" value="playlist=JK90000-0001&amp;autostart=no">
 <embed src="http://www.muziekweb.nl/audio/mwplayer.swf" quality="high" wmode="transparent" width="250"
  height="85" name="mwplayer1" align="middle" allowScriptAccess="always"
  FlashVars="playlist=JK90000-0001&amp;autostart=no"
  type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" />
 </object>

 

Een belangrijke parameter is de playlist. Hiermee wordt opgegeven welke track van welk album moet worden afgespeeld. Voor track 1 van het album Ray of Light van Madonna is dit bijvoorbeeld JK90000-0001.

Let op dat de height 85 pixels is en dat de parameter <param name="allowScriptAccess" value="always" /> aanwezig is. De width dient minimaal 230 pixels te zijn en kan theoretisch onbeperkt in grootte zijn. Als er meer dan 1 player op dezelfde pagina wordt opgenomen dan dient de id en name tag inhoud altijd uniek te zijn.

Om de muziek gelijk te laten starten kan de optie autostart=yes worden opgegeven. Als de pagina geladen is door de browser begint deze vervolgens gelijk met het afspelen van de muziek.

Link altijd naar het swf bestand op http://www.muziekweb.nl zodat de laatste versie van de CDR Speler wordt gebruikt.

De CDR Speler ziet er als volgt uit:

Voor vragen of een vrijblijvende aanvraag van het contract kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de CDR: 010-4126072, info@cdr.nl