Terug naar boven

Vacatures


Profielschets leden Raad van Toezicht van de Stichting Centrale Discotheek Rotterdam

 

De Stichting Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) opgericht in (1961) is een publieke instelling die onderdeel uitmaakt van het stelsel openbare bibliotheken en beschikt over een ANBI-status. De CDR werkt intensief samen met de Koninklijke Bibliotheek en is gevestigd in Rotterdam.

De CDR beschikt over een collectie van ruim 580.000 cd’s, 300.000 lp’s en 15.000 muziek-dvd’s.

Daarnaast beschikt de CDR over specifiek erfgoed zoals wasrollen, Edison Diamonds , 78 toeren platen en authentieke afspeelapparatuur.

De complete collectie is digitaal ontsloten voor online-gebruik via de website www.muziekweb.nl en voorzien van audiofragmenten, muziekinformatie en muziekadviezen.

De fysieke collectie wordt uitgeleend aan leden van alle bibliotheken in Nederland.

De metadata zijn eigendom van de CDR en wordt aan diverse organisaties op licentiebasis beschikbaar gesteld.

Met digitale diensten draagt de CDR bij aan de landelijke bibliotheekinnovatie, de nationale digitale bibliotheek catalogus en levert diensten aan partners in en buiten de bibliotheeksector. De organisatie is gevestigd in het gebouw van de Bibliotheek Rotterdam.

 

De organisatie telt ca. 40 personeelsleden (25fte), heeft een innovatieve ICT- afdeling, een klantgerichte instelling en werkt actief samen met verschillende (netwerk)partners. De ambitie voor de komende jaren is om muziek een betere en vaste plaats binnen de bibliotheekvestigingen te geven zodat meer mensen zo laagdrempelig mogelijk, hun smaak en kennis kunnen ontwikkelen op het gebied van muziek. Daarnaast is het de ambitie om de metadata voor omringende landen te ontsluiten en beschikbaar te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en één erelid, oprichter van de CDR. De Raad van Toezicht oefent zijn taken uit als collegiale eenheid, waarbij de verschillende deskundigheden van de leden bijdragen aan de gezamenlijke kwaliteit. De RvT vergadert gemiddeld 5 keer per jaar in Rotterdam.

 

Algemeen profiel van de Raad van Toezicht

De kandidaten:

 • zijn gezaghebbende generalisten;

 • beschikken over strategisch inzicht;

 • hebben ruime bestuurlijke ervaring op een eindverantwoordelijk niveau;

 • zijn in staat een goede balans te vinden tussen de toezichthoudende taak en het vervullen van een klankbordfunctie voor de directie;

 • beschikken over noodzakelijke financiële en organisatorische kennis, teneinde het jaarverslag, de jaarrekening, de rapportage van de accountant en de interne rapportages te kunnen beoordelen; 

 • zijn breed maatschappelijk en bedrijfsmatig georiënteerd en volgen de digitale ontwikkelingen op de voet;

 • hebben affiniteit met en/of kennis van muziek, collectiebeheer of het toegankelijk maken ervan;

 • beschikken over kennis van en/of affiniteit met de bibliotheeksector en/of de publieke sector;

 • onderschrijven de eisen rond cultural governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen;

 • beschikken over een relevant netwerk voor deze functie;

 • zijn goed bereikbaar en beschikbaar.

   

  Per 1 januari 2018 ontstaan er twee vacatures door aftreden van twee leden van de RvT.

  De huidige leden van de Raad van Toezicht hebben afgezien van een vaste honorering. Onkosten worden desgewenst vergoed.

  Voor meer informatie kunt u zich richten tot de voorzitter van de RvT, de heer F.H. Meijer; telefoonnummer: 06-51821452 mail:fhmeijer1@gmail.com

  Graag zien we uw reactie tegemoet voor 10 november 2017. Gesprekken worden gepland op maandag 20 november a.s.