Back to top

Hillsong

external links

external links Links

Biography

(source: wikipedia)

Hillsong Church is een keten van Pinkstergemeentes die haar oorsprong heeft in Sydney, Australië. Iedere week in Sydney komen er mensen bij elkaar in de Hillsong-gemeente om met elkaar deel te nemen aan voor hun relevante en leeftijdsgebonden programma’s, waarin ze zich bijvoorbeeld kunnen bezighouden in het skatepark, cafés bezoeken, het bijwonen van multimediapresentaties en met dans en drama. Daarnaast wordt het 'Woord van God' verkondigd en geloven de deelnemers Gods aanwezigheid te ervaren door aanbidding, met onder andere muziek... more

Get to know...