Back to top

Canon and gigue for violins [3] and b.c. in D major

Canon en gigue voor violen [3] en b.c. in D gr.t.

Kanon und Gigue für Violinen [3] und B.c. in D-Dur

Canon et gigue pour violons [3] et b.c. en ré majeur

Johann Pachelbel (1653-1706)

Composer:Johann Pachelbel

Zoals Wagner zijn Tristan-akkoord heeft en Landini een naar zichzelf vernoemde cadens, zo heeft de Zuid-Duitse Johann Pachelbel zijn canon in D, waarvoor hij altijd wel onthouden zal worden. Jammer genoeg is dat stuk verre van representatief voor Pachelbel: het is de enige canon die hij schreef, en kamermuziek maakt bovendien slechts een marginaal deel uit van zijn oeuvre. Pachelbel, de zoon vanmore