Retour au début de page

Met Bach door het jaar (12): Tegen het kwaad

De cantate Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort (BWV.126) behoort tot Bachs tweede jaarcyclus in Leipzig. De cantate werd gecomponeerd voor zondag Sexagesima. Deze zondag viel tijdens de première op 4 februari 1725.

(Het openingskoor door Bach Collegium Japan, van deze cd)

Zondag Sexagesima is de liturgische naam van de tweede zondag voor Aswoensdag. De Latijnse term heeft betrekking op de (ongeveer) zestig dagen durende tijdspanne tot Pasen.

Uitgangspunt van de cantate was het kerklied Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort, waarin de reformator Luther om bescherming smeekte tegen de moordzuchtige vijand. Und steur des Papsts und Türken Mord, zo zong men nog in Bachs tijd. En dat terwijl men ook toen al verlichte alternatieve versies kende voor de tweede regel, zoals Und steur der Feinde Christi Mord (Halle, 1719).

(Luthers lied, te vinden op deze cd)

Het openingskoor is een imposante koraalbewerking van de eerste strofe, met veel martiaal koper. De tenoraria Sende deine Macht von Oben wordt gevolgd door een recitatief in combinatie met de derde strofe. Het slotkoraal werd overigens aan een ander Luther-lied ontleend, namelijk aan Verleih uns Frieden gnädiglich.

(Bachs slotkoraal, hier uitgevoerd o.l.v. John Eliot Gardiner)

(HJ)