Retour au début de page

Vladimir Horowitz

Liens externes Liens

Information sur l'artiste

Né à :Kiev,
Russie
Année de naissance :1903
Année du décès :1989

Biographie

Kreeg bij leven het etiket ‘de laatste romanticus’ en wanneer men afziet van de commerciële overwegingen die daarachter staken, kan men eigenlijk alleen maar concluderen dat het terecht was. Horowitz’ spel fascineert niet alleen door de ongehoorde virtuositeit en rijkdom aan nuances in dynamiek en articulatie, maar vooral door de grote vrijheid die hij zich veroorlooft. Het resultaat is somsplus

Faites connaissance avec…