Terug naar boven

Hard bop/Soul jazz

Geïnspireerd door rhythm & blues begint bop midjaren 50 meer te swingen en toegankelijker te klinken. Zo ontstaat hard bop waarbij een ritmische ondergrond en bluesy thema’s ruimte bieden aan uitgebreide solo’s. Het verwante soul jazz zet die traditie voort en is nog meer op groove gebaseerd.