Terug naar boven

Koraalbewerking voor orgel BWV.622, "O Mensch, bewein' dein' Sünde gross"

Chorale setting for organ BWV.622, "O Mensch, bewein' dein' Sünde gross"

Choralbearbeitung für Orgel BWV.622, "O Mensch, bewein' dein' Sünde gross"

Choral pour orgue BWV.622, "O Mensch, bewein' dein' Sünde gross"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer