Terug naar boven

Cantate voor soli [3], koor en orkest BWV.25, "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe"

Cantata for soloists [3], choir and orchestra BWV.25, "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe"

Kantate für Solisten [3], Chor und Orchester BWV.25, "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe"

Cantate pour solistes [3], choeur et orchestre BWV.25, "Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer