Terug naar boven

Air voor orgel BWV.587 in F gr.t.

Air for organ BWV.587 in F major

Arie für Orgel BWV.587 in F-Dur

Air pour orgue BWV.587 en fa majeur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer