Terug naar boven

Sonatine voor fluit en piano, 1925

Sonatina for flute and piano, 1925

Sonatine für Flöte und Klavier, 1925

Sonatine pour flûte et piano, 1925

Alexandre Tansman (1897-1986)