Terug naar boven

Brandenburgisches Konzert nr.2, BWV.1047 in F gr.t. ; Allegro assai

Brandenburg concerto no.2, BWV.1047 in F major ; Allegro assai

Brandenburgisches Konzert Nr.2, BWV.1047 in F-Dur ; Allegro assai

Concerto brandebourgeois no.2, BWV.1047 en fa majeur ; Allegro assai

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer