Terug naar boven

Air voor zangstem en toetsinstrument BWV.518, "Di Giovanni : Willst du dein Herz mir schenken"

Air for voice and keyboard instrument BWV.518, "Di Giovanni : Willst du dein Herz mir schenken"

Arie für Singstimme und Klavier BWV.518, "Di Giovanni : Willst du dein Herz mir schenken"

Air pour voix et instrument à clavier BWV.518, "Di Giovanni : Willst du dein Herz mir schenken"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer