Terug naar boven

Sonate voor piano WoO.51 in C gr.t., "Leichte Sonate"

Sonata for piano WoO.51 in C major, "Leichte Sonate"

Sonate für Klavier WoO.51 in C-Dur, "Leichte Sonate"

Sonate pour piano WoO.51 en do majeur, "Leichte Sonate"

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer