Terug naar boven

Air voor toetsinstrument BWV.991 in c kl.t.

Air for keyboard instrument BWV.991 in c minor

Arie für Klavier BWV.991 in c-Moll

Air pour instrument à clavier BWV.991 en do mineur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer