Terug naar boven

Privacybeleid


Het doel van dit bericht is de gebruikers van Muziekweb, c.q. bibliotheekleden, te informeren over de gegevens die Muziekweb verzamelt en de doeleinden waartoe zij worden gebruikt.

Muziekweb legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de administratie, de levering en verbetering van producten en diensten, en de communicatie met klanten. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij Muziekweb verplicht is gegevens af te staan op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bibliotheekleden hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen, of te verwijderen.

Ledenadministratie

De persoonsgegevens van pashouders worden opgeslagen in een database voor de ledenadministratie. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor medewerkers van Muziekweb die gerechtigd zijn om deze gegevens in te zien en/of te bewerken bij de uitvoering van hun taken. Ledenpashouders zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren en actualiseren van hun eigen persoonsgegevens.

Lenen en raadplegen van muziek (cd’s, dvd’s)

Er wordt voor de statistieken bijgehouden hoeveel muziek is uitgeleend of beluisterd. Het bibliotheeklid zelf en de daartoe gerechtigde medewerkers van Muziekweb hebben inzage in de actuele leningen/aanvragen.

Muziekweb

Bij het gebruik van zoekacties in Muziekweb worden log files aangelegd die worden gebruikt voor het analyseren van problemen met de website en om deze problemen adequaat te kunnen oplossen. Ook wordt, onder andere met Google-analytics, gebruik gemonitord (anoniem), om verbeteringen te kunnen doorvoeren voor gebruikers van de website.

Voor het leveren van digitale diensten op afstand (zoals via onze digitale bibliotheek, onze websites en apps) maken we gebruik van zogenaamde cookies (lees hier meer). De gebruiker kan zelf beslissen of hij dit toestaat.

Incidenteel vraagt Muziekweb hun gebruikers om gegevens te sturen door het invullen van een webformulier. Dit gebeurt uitsluitend met het oogmerk om de Muziekweb-diensten te verbeteren. Bibliotheekleden en gebruikers kunnen kenbaar maken dat zij geen prijsstellen op het ontvangen van direct mail van Muziekweb, anders dan die betrekking heeft op uitleningen en administratie.