Retour au début de page

Rabasa

Liens externes

Rabasa

Liens externes Liens

Biographie

De kern van de groep Rabasa wordt gevormd door de in Rotterdam wonende broers João, Jorge, To en Angelito Ortet. Afkomstig uit een muzikale boerenfamilie op het platteland van het eiland Santiago, leerden de broers al op jonge leeftijd musiceren; door samen te spelen met ervaren musici en op te treden in theater en kerk. Eenmaal volwassen en geëmigreerd naar Rotterdam, noemden de broers Ortet hunplus

Faites connaissance avec…