Terug naar boven

Cantate voor sopraan en orkest BWV.199, "Mein Herze schwimmt im Blut"

Cantata for soprano and orchestra BWV.199, "Mein Herze schwimmt im Blut"

Kantate für Sopran und Orchester BWV.199, "Mein Herze schwimmt im Blut"

Cantate pour soprano et orchestre BWV.199, "Mein Herze schwimmt im Blut"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer