Terug naar boven

Kwartet voor violen [2], altviool en cello nr.15, op.132 in a kl.t.

Quartet for violins [2], viola and cello no.15, op.132 in a minor

Quartett für Violinen [2], Bratsche und Cello Nr.15, op.132 in a-Moll

Quatuor pour violons [2], alto et violoncelle no.15, op.132 en la mineur

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Componist:Ludwig van Beethoven

Met zijn verwrongen blik en verwilderde haardos behoort Ludwig van Beethoven tot de meest archetypische verschijningen van de westerse cultuur. Zijn belang voor de klassieke muziek is nauwelijks te overschatten: de schokgolven van zijn Grosse Fuge en de Hammerklaviersonate waren tot ver in de 20e eeuw merkbaar. Beethovens muziek was er niet om feodale en kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders temeer