Terug naar boven

Cantate voor soli [4], koor en orkest BWV.88, "Siehe, ich will viel Fischer aussenden"

Cantata for soloists [4], choir and orchestra BWV.88, "Siehe, ich will viel Fischer aussenden"

Kantate für Solisten [4], Chor und Orchester BWV.88, "Siehe, ich will viel Fischer aussenden"

Cantate pour solistes [4], choeur et orchestre BWV.88, "Siehe, ich will viel Fischer aussenden"

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer