Terug naar boven

Linked Open Data


Bij Linked Open Data (LOD) wordt data op een gestructureerde manier aangeboden zodat dit door computers gemakkelijk te interpreteren is. Zo kunnen automatische koppelingen worden gelegd tussen verschillende bronnen op het internet, ook wel het semantische web genoemd. Hierdoor wordt de data rijker en nuttiger voor de gebruiker.

Muziekweb biedt een groot deel van haar metadata aan via Linked Data protocollen. Hiermee is het mogelijk om de aanwezige informatie op de website in te zetten voor breder gebruik zoals zoeksytemen die in meerdere bronnen tegelijk kunnen zoeken (voorbeeld het Termennetwerk van Netwerk Digitaal Erfgoed) of het publiceren van verrijkte data uit vele bronnen zoals dat is gedaan op Oorlogsbronnen.

Voor de data van Muziekweb is een eigen ontologie ontworpen die een uitbreiding is op de standaarden van schema.org. De volledige vocabulaire is te vinden op de volgende locatie:
https://data.muziekweb.nl/MuziekwebOrganization/vocabulary

De data die als Linked Open Data wordt aangeboden is beschikbaar op https://data.muziekweb.nl/. Op dit adres kan de Linked Data direct worden benaderd en is het mogelijk om zoekopdrachten uit te voeren met behulp van de SPARQL interface, een query taal om te zoeken en selecteren in de databronnen.