Terug naar boven

Toccata en fuga voor orgel BWV.565 in d kl.t.

Toccata and fugue for organ BWV.565 in d minor

Toccata und Fuge für Orgel BWV.565 in d-Moll

Toccata et fugue pour orgue BWV.565 en ré mineur

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Componist:Johann Sebastian Bach

Menigeen glipt 's ochtends vroeg zijn bed uit om voor school of werk nog even iets van het Wohltemperierte Klavier te oefenen of een stukje cantate te beluisteren: iedere dag Bach! Vanaf 1723 was hij cantor van de Thomasschule in Leipzig, waarbij hij verantwoordelijkheid droeg voor de muziek in de vier belangrijkste kerken. Deze post was niet alleen muzikaal, maar ook organisatorisch zwaar: zijnmeer