Terug naar boven

Zeemansliederen/Shanties

Ten tijde van de grote zeevaart was de wereld doortrokken van zeemansromantiek. Liederen over de avonturen en ontberingen tijdens de lange reizen, dronkenschap en vluchtige liefdes in de havens, weerklonken aan boord en aan wal. Vele werkliederen en zeemansliederen uit die tijd groeiden uit tot traditionals.